Coaching

We hebben allemaal wel eens problemen in ons leven. Sommigen lossen vanzelf weer op, in andere moeten we energie steken om ze op te lossen. Soms kom je daar zelf niet uit. Dan kan een professionele coach uitkomst bieden. Samen gaan we kijken wat het probleem met je doet, hoe je dit op wilt lossen of hoe je er mee wilt leren omgaan. We werken aan de hand van de oplossingsgerichte methode.

Oplossingsgericht coachen

Bij oplossingsgericht coachen gaat het er om dat er gezocht wordt naar oplossingen die wel werken voor degene die gecoacht wordt. Het probleem hoeft daarbij niet eerst geanalyseerd en verholpen te worden. We gaan kijken wanneer het probleem niet voorkomt. Wat er dan anders gedaan wordt. Hoe dat gedaan wordt.

Oplossingsgericht coachen levert over het algemeen snel resultaten op. Er wordt namelijk gewerkt met oplossingen die al in het leven van de gecoachte aanwezig zijn. Hiervoor hoeven dan geen nieuwe vaardigheden te worden aangeleerd. Bestaande kennis en vaardigheden worden effectiever ingezet.

Uitgangspunten:

  • Weerstand is een normaal onderdeel van het veranderingsproces
  • Er is altijd verandering
  • Een kleine verandering kan leiden tot een groot resultaat
  • De hulpbronnen voor verandering zijn al aanwezig
  • Een probleem hoeft niet volledig geanalyseerd te worden om het te kunnen oplossen
  • Kies voor een oplossing, een uitkomst
  • Er zijn meerdere manieren om je doel te bereiken

Ook als je begeleid wilt worden tijdens het afvallen (zie Gewichtscoaching), geholpen wilt worden bij het op orde brengen en houden van je administratie of gewoon een luisterend oor wilt, ben ik als coach beschikbaar.

Weten is niet genoeg: we moeten het toepassen.
Willen is niet genoeg: we moeten het doen!

Goethe