Werkwijze coaching

Kinderen en jongeren

Bij kinderen tot en met 12 jaar ga ik allereerst samen met het kind en de ouders een intakegesprek aan. Bij kinderen vanaf 13 jaar ga ik het gesprek alleen met het kind aan. In dit gesprek gaan we samen kijken wat de hulpvraag is en of ik verwacht dat coaching de beste begeleiding is in dat geval.

Daarna ga ik, samen met het kind (dus zonder de ouders) in een aantal sessies kijken hoe we het ‘probleem’ van het kind kunnen oplossen (oplossingsgericht coachen). Het aantal sessies hangt af van de hulpvraag en hoe het kind reageert op de coaching. In de meeste gevallen zal het coachingstraject maximaal 5 sessies duren. Aan het eind van iedere sessie zal ik met het kind bespreken hoe de sessie voor hem of haar is verlopen, hoe we de volgende sessie in gaan en eventueel een opdracht voor thuis meegeven.

Datgene wat in de sessies besproken wordt is vertrouwelijk en wordt dan ook niet met anderen gedeeld zonder dat het kind hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij jonge kinderen zal ik, samen met het kind, aan het eind van iedere sessie de ouders kort informeren over hetgeen we behandeld hebben.

 

Volwassenen

Ik voer uitsluitend een op een sessies. Dus geen (echt)paren, gezinnen of groepen. Samen gaan we in het intakegesprek kijken wat de hulpvraag is en of ik verwacht dat coaching de beste begeleiding is in dat geval.

Daarna gaan we in een aantal sessies kijken hoe we het ‘probleem’ kunnen oplossen. Ik werk met name vanuit de methode Oplossingsgericht Coachen. Het aantal sessies hangt af van de hulpvraag en de inzet van degene die gecoacht wordt. In de meeste gevallen zal het coachingstraject circa 5 sessies duren. Aan het eind van iedere sessie zal ik bespreken hoe de sessie voor jou is verlopen, hoe we de volgende sessie in gaan en eventueel een opdracht voor thuis meegeven.

Datgene wat in de sessies besproken wordt is vertrouwelijk en wordt dan ook niet met anderen gedeeld zonder dat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.